VOLVER A BIOGEOCIENCIAS.COM 

CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO

(MATERIAL COMPLEMENTARIO para o curso 2011-12)

 

Participación do alumnado no programa da universidade de Stanford sobre un calculador da pegada de carbono http://footprint.stanford.edu/  (descarga o documento aquí)

Blogue dos/as alumn@s de Ciencias do Mundo Contemporáneo do IES de Sar nos cursos 80-09, 09-10 e 11-12 (click aquí)

Durante os cursos citados o texto de base para esta materia é o da editorial SM, de Emilio Pedrinaci e cols. (2008). Tamén se incluirán cuestións dos textos para esta materia doutras editorias, como por exemplo, de Pearson-Alhambra, Edicións Xerais, Oxford e Santillana.

     Esta nova asignatura nace baixo a clave seguinte: " Os cidadáns do século XXI, integrantes da denominada sociedade do coñecemento teñen o dereito e o deber de posuír unha formación científica que lles permita actuar como cidadáns autónomos, críticos e responsables. Para isto é preciso por ao alcance de todos os cidadáns esa cultura científica imprescindible e procurar elementos comúns no saber que todos deberiamos compartir..." ("Las ciencias para el mundo contemporáneo, asignatura común del bachillerato" paxs. 80-86, de Martín-Díaz e cols., Editorial Alambique,2008). Esta materia vaise centrar nos grandes problemas que unen ao seu interese científico un interese social, máis que en contidos estrictamente científicos complexos. A metodoloxía basearase na procura de información para analizala e obter conclusións e construír unha opinión informada. Hoxe en día parece estar claro que non só son a Matemática e a Lingua son ciencias instrumentais, senon que os propios procedementos necesarios para xerar, validar e modificar os principios, leis e teorías constitúen materias instrumentais imprescindibles para as capacidades e competencias que desenvolve a actividade científica ("¿Tiene sentido una materia como las ciencias para el mundo contemporáneo?", de Emilio Pedrinaci, en revista da AEPECT, vol16-1, páxis. 12-16, 2008). Entre as capacidades que desenvolve a actividade científica e que poden servir tamén para outras situacións de tipo social e laboral destacan as seguintes:

- Analizar unha situación e identificar algúns problemas susceptibles de ser investigados ou tratados.

- Procurar información, datos, conceptos ou ideas que axuden a trata a cuestión planteada.

- Conxeturar posibles respostas e ver formas de contrastalas.

- Acadar conclusións fundadas e ser capaz de comunicalas de maneira argumentada.

Unha viaxe ao interior da materia: http://www.nanoreisen.de/

ðTema Preliminar.- Que é a ciencia? O método científico. Ciencia, texnoloxía e sociedade. (descargar o arquivo).

Enlaces complementarios:

- Científicos tramposos: http://www.elpais.com/articulo/futuro/Cientificos/tramposos/elpepufut/20080702elpepifut_1/Tes

- Que é a ciencia (polo filósofo Gustavo Bueno): http://www.filosofia.org/aut/gbm/1995qc.htm

- http://w3.cnice.mec.es/recursos/rec-psb.htm

 

ðTema 1.- O noso lugar no universo. Cuestións (descargar o arquivo galego/descargar el archivo castellano)

Enlaces complementarios:

- As órbitas dos planetas: http://www.astromia.com/astronomia/orbitas.htm

- Los aminoácidos biológicos son todos levógiros (homoquiralidad) y los azúcares, dextrógiros: http://www.astrosafor.net/Huygens/2001/H28/H28David.htm

- O ADN e a orixe da vida: http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=661

- IMAXES DO SISTEMA SOLAR: www.solarviews.com

- ASTRONOMÍA EDUCATIVA: www.astromia.com/      http://www.hobbyspace.com/     www.todoelsistemasolar.com

- UNIÓN ASTRONÓMICA INTERNACIONAL: www.iau.org/

- OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS DE ESPAÑA: www.telescopios.org/

- PÁXINA DA NASA EN ESPAÑOL: http://www.lanasa.net/

- Fórmula de Kdrake para calcular el número probable de civilizaciones extraterrestres: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Drake

- Datos dos planetas do Sistema Solar, leis de Kepler e lei de Titius-Bode (no texto “El universo en tus manos”).

                                                                                      

ðTema 2.- Que nos fixo especificamente humanos? Cuestións (arquivo sen repostas)

(arquivo con repostas en galego)    (Cuestionario sobre a teoría da evolución)

- Arsuaga, J. L.: La especie elegida, Edit. Temas de hoy.

- Baur, M, e Ziegler, G.: La aventura del hombre, Edit. Maeva

- http://www.neanderthalis.blogspot.com/

- http://www.paleofreak.blogalia.com

- http://www.mundofree.com/origenes

- XACEMENTO DE ATAPUERCA: www.atapuerca.com     www.atapuerca.tv

- FUNDACIÓN ATAPUERCA: www.atapuerca.org

- XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS EN ASTURIAS: Yacimientos Arqueologicos

 

ðTema 3.- As pragas do século XXI. Cuestións (descargar o arquivo galego) (arquivo con repostas)

- ORTÍN, J. (Coord.) (2007): A gripe aviar ¿una nueva amenaza pandémica?. CSIC. Madrid. Dispoñible en: www.csic.es/coleccionDivulgacion.do

- Investigación y Ciencia. Xaneiro 2008. “La importancia de la vitamina D”

- SÓ CIENCIA: www.solociencia.com/biologia/microbiologia-microorganismos-enfermedades.htm

- REVISTA DO SUR: www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=1289

 

ðTema 4.- Vivir máis, vivir mellor (descargar o arquivo galego) (arquivo con repostas)

- Confederación Estatal de Consumidores e Usuarios: Estudo sobre hábitos alimentarios saudables para nenos e mozos, dieta mediterránea, manipulación e hixiene de alimentos, 2005. Dispoñible en www.cecu.es/campanas/alimentacion/informehabitos.pdf. 

- Merck, Sharp & Dohme: Enfermidades cardiovasculares. información básica. Dispoñible en

<http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_026.html>.

- Rose, G.: La estrategia de la medicina preventiva, Barcelona, Masson, 1994.

- Centro Nacional de Epidemioloxía. Servizo de Epidemioloxía de Enfermidades Cardiovasculares. Accesible en

http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cardiovasculares.jsp

- Grupo de traballo de prevención cardiovascular: Guía de prevención cardiovascular en atención primaria, Barcelona, SemFYC, 2003. Accesible en <http://www.papps.org/publicaciones/cardio.pdf>

- Guía xuvenil de promoción de hábitos saudables. Dispoñible en <http://guiajuvenil.com/anorexia/los-educadores-y-la-prevencion-de-la-anorexia.html>

 

ðTema 5.- Dos transplantes ás células nai (descargar o arquivo)

- Revista National Geographic, xullo 2005.

- Marfany, Gemma, Egozcue, Joseph, e Camps, Victoria: Clonación terapéutica: perspectivas científicas, legales y éticas, Editorial Fundación Grifols.

- Documental No ventre materno (National Geographic, 2007), emitido por Cuatro, decembro de 2007.

- ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES: www.ont.es.

- Yáñez Pareja, Enrique: Clonación: aspectos científicos, Departamento de Microbioloxía e Instituto de Biotecnoloxía da Universidade de Granada. Dispoñible en: http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html#_Toc481419971.

- “Trasplante de órganos. Genotransplante”, en Medicina XXI (revista médica en internet). Dispoñible en: www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=3.

- BANCO ANDALUZ DE CÉLULAS NAI: www.juntadeandalucia.es/bancoandaluzdecelulasmadre/?bp=18&lg=1.

- Sociedade Internacional de Bioética (SIBI): www.sibi.org.

 

ðTema 6.- A revolución xenética (descargar o arquivo)

- Revista National Geographic, maio 2002.

- Houdergine, Louis-Marie: Los transgénicos, verdades y mentiras sobre los organismos genéticamente modificados, Ed. Salvat Contemporánea.

- Hubbard, Ruth, e Wald, Elijah: El mito del gen (informaciones básicas sobre los avances en genética y sus usos), Ed. Alianza.

- Descrición de enfermidades xenéticas e posibilidades terapéuticas: <http://www.fundacionfibrosisquistica.org/fq.htm>.

- O ADN, estrutura e descubrimento: <http://www.upf.edu/materials/fhuma/revolucio/principal/adn/marderadn.htm>.

- Usos industriais e enerxéticos da biotecnoloxía: <http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/resenas/ensayos/resena.asp?id=225>.

- Explicacións sobre os organismos transxénicos: <http://www.salud.bioetica.org/teragenicas.htm>.

- Implicacións éticas, económicas e legais do uso de transxénicos: <http://cuadernos.bioetica.org/>.  <http://www.portaley.com/biotecnologia/bio2.shtml>

 

ð Cuestionario de clase para os temas 5 e 6 (descargar o arquivo)

 

ðTema 7.- O cambio climático xa está aquí (descargar o arquivo)

- Duarte, C. (coord.): Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra, CSIC, Madrid, 2006. Dispoñible en <www.csic.es/coleccionDivulgacion.do>.

- INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC) (2007):  <http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1_home.html>.

          Cambio Climático 2007: Base de Ciencia Física

          Cambio Climático 2007: Impacto, Adaptación e Vulnerabilidade.

          Cambio Climático 2007: Mitigación do Cambio Climático.

- NACIÓNS UNIDAS (2004): Información sobre o cambio climático. Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático. Dispoñible en <http://unfccc.int/2860.php>.

- AXENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE: <http://local.es.eea.europa.eu/>.

- COMISIÓN EUROPEA PARA O MEDIO AMBIENTE: <http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_es.htm>.

- EARTH OBSERVATORY NASA:  <http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Paleoclimatology_IceCores/>.

- ECOLOXISTAS EN ACCIÓN: <www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique145>.

- GREENPEACE: <http://www.greenpeace.net/climate.htm>.

ðTema 8.- Son naturais as catástrofes? (descargar o arquivo)

- Vídeo: Pompeia. O último día. O maior desastre natural do mundo antigo, BBC, National Geographic.

- Cine: O día de mañá. Dirección: Roland Emmerich. País: Estados Unidos. Ano: 2004.

Mapas sísmicos:

- www.ign.es/ign/es/IGN/SisMapasSismicos.jps

- Orsi, Adriana: “Desprazados ambientais”, en www.revistafuturos.info/raw_text/raw_futuro20/desplazados_mundo.pdf .

- www.acnur.org/desplazados.

- www.angelfire.com/nt/DesastresNaturais/.

- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOXÍA: http://aemet.es.

- NACIÓNS UNIDAS: www.un.org/spanish/asuntos.

NATIONAL GEOGRAPHIC: www.nationalgeographic/forcesofnature.

ECOLOXISTAS EN ACCIÓN: www.ecologistasenaccion.org/TV.

GREENPEACE: http://www.greenpeace.org/españa/greenpaeace.

 

ð Temas 9, 10, 11, 12 e 13 sen respostas. (descargar o arquivo)

ð Temas 9, 10, 11, 12 e 13 con respostas. (descargar o arquivo)

ð Esquema dos traballos sobre os temas 8-9-10-11-12-13. (descargar o arquivo)

ð Test dos temas 9, 10, 11, 12 e 13. (descargar o arquivo)

ð Trivial dos temas 9, 10, 11, 12 e 13 primeira parte. (descargar o arquivo)

ð Trivial dos temas 9, 10, 11, 12 e 13 segunda parte. (descargar o arquivo)

 

ðTema 9.- A enerxía e o problema enerxético   

- “Enerxías Renovables para todos”. Colección elaborada por Haya Comunicación, editora da revista Energías Renovables. Dispoñible en: <www.energias-renovables.com>.

- Plan de Fomento da Enerxías Renovables (PFER) 1999–2010, Ministerio de Industria e Enerxía e IDAE, 1999.

- Plan de Enerxías Renovables en España (PER) 2005–2010, Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e IDAE, 2005.

- Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética en España (E4) 20004–2012. Plan de Acción 2005–2007. Ministerio de Industria, Turismo e Comercia e IDAE. 2005.

- Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE): <www.idae.es>.

- Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos: <http://www.aop.es/>.

Outros recursos na REDE:

- Centro Nacional de Enerxías Renovables: <www.cener.com>.

- Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial: <www.cdti.es>.

- Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas (CIEMAT): <www.ciemat.es>.

- Instituto de Enerxía Solar: <www.ies.upm.es>.

- Compañías eléctricas: <www.iberdrola.es>; <www.unionfenosa.es>.

- Asociación de Produtores de Enerxías Renovables: <www.appa.es>.

- Rede Eléctrica Española: <www.ree.es/index_educacion.html>.

- Consello de Seguridade Nuclear: <www.csn.es>.

- Central Nuclear Trillo I: <www.cntrillo.es>.

 

ðTema 10.- Hai auga para todos?

 - Worldwatch Institute: La situación del mundo 2008, Editorial Icaria. WF/ADENA: Planeta vivo 2004. Dispoñible en: www.fudena.org.ve/tema 20.htm

- Política da auga: Balance. Programa Auga. Dispoñible en: <www/mma.es/>.

- O estado da auga en Europa. 1/2003.

-                      O medio natural en Europa. Cuarta avaliación. 10 de outubro de 2007. Dispoñibles en castelán en: <http://local.es.eea.europa.eu/Brienfing>.

- A auga en Europa: Unha avaliación baseada en informes. Xuño 2003.

Dispoñible en: <http://local.es.eea.europa.eu/informes>.

 Outros recursos na REDE:

- INSTITUTO INTERNACIONAL PARA O MANEXO DA AUGA: <http://www.iwmi.cgiar.org/>.

- INSTITUTO XEOLÓGICO E MINEIRO: <http://igme.es>.

- NACIÓNS UNIDAS: <http://un.org/spanish>.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO: <http://www.mma.es/portal/secciones/acm/>.

- ECOLOXISTAS EN ACCIÓN: <www.ecologistasenaccion.org>.

- GREENPEACE: <http://www.greenpeace.org/espana>.

- PROGRAMA DE NACIÓNS UNIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO: <http://www.undp.org/spanish/mdg/>.

 

ðTema 11.- Cara un desenvolvemento sustentable

- Worldwatch Institute: A situación do mundo 2008, Icaria editorial. Dispoñible en: <http://www.worldwatch.org/>.

- WWF/ADENA: Planeta vivo 2004.

EEA Briefing

-                      Deter a perda de biodiversidade en Europa. 1/2004.

-                      A degradación continua nos litorais europeos ameaza o nivel de vida dos cidadáns. 3/2006.

-                      A expansión urbana descontrolada en Europa. 4/2006.

-                      O medio natural en Europa. Cuarta avaliación. 10 de outubro de 2007.

Dispoñible en castelán en: <http://local.es.eea.europa.eu/Brienfing>.

- “Cos pés na Terra. A degradación do solo e o desenvolvemento sustentable”, En Problemas ambientales, n.º 16. Dispoñible en:

 <http://local.es.eea.europa.eu/informes>. 

Outros recursos na REDE:

- <http://jlbarba.com/energia/sostenibilidad>

- <http://oie/decada/accion>

- CONVENCIÓN SOBRE A BIODIVERSIDADE: <www.biodiv.org>.

- PROGRAMA DE NACIÓNS UNIDAS PARA O MEDIO NATURAL: <www.pnuma.org>.

- NACIÓNS UNIDAS: <http://www.un.org/spanish/Publicaciones/desarrollo sostenible>.

- OBSERVATORIO DAS SUSTENTABILIDADE EN ESPAÑA. UNIVERSIDADE DE ALCALÁ DE HENARES: 

<http://sostenibilidad-es.org>.

- ECOLOXISTAS EN ACCIÓN: <www.ecologistasenaccion.org>.

- GREENPEACE: <http://www.greenpeace.org/espana>.

 

ðTema 12.- Materiais: uso e consumo

- Material audiovisual:

Materiais á carta. Propiedades dos materiais, Ediciones SM.

Recursos na REDE:

- Os materiais metálicos: <www.librosvivos.net>.

- Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE): <www.idae.es>.

- Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial: <www.cdti.es>.

- Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas (CIEMAT): <www.ciemat.es>.

- Metais: propiedades químicas e toxicidade: <www.mtas.es/insht/EncOIT/pdf/tomo2/63.pdf>.  

- Fundación Inasmet-Tecnalia: corporación tecnolóxica: <www.inasmet.es>.

- Centro Tecnolóxico do Aceiro e Materiais Metálicos e Centro Tecnolóxico de Materiais Non Metálicos: <www.itma.es>.

- Centro Español de Plásticos: <www.cep-inform.es>.

 

ðTema 13.- Novas necesidade, novos materiais

- FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA A CIENCIA E A TECNOLOXÍA: <www.fecyt.es>.

- CENTRO PARA O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO INDUSTRIAL: <www.cdti.es>.

- CENTRO DE INVESTIGACIÓNS ENERXÉTICAS, AMBIENTAIS E TECNOLÓXICAS: <www.ciemat.es>.

- CONSELLO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS: <www.csic.es>. Nesta páxina atopamos os centros e institutos que traballan en España no campo de investigación de novos materiais, como por exemplo o Instituto de Cerámica e Vidro, os diferentes Institutos de Ciencia de Materiais, Centro de investigación en nanoloxía e nanotecnoloxía, Instituto de Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros, Centro Nacional de Investigacións Metalúrxicas etc.

- CENTRO DE ESTUDOS E EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX). Laboratorio Central de Estruturas e Materiais:

<http://www.cedex.es/castellano/materiais/presentacion.html>.

- LABORATORIO DE CONSTRUCIÓN CEMAT (Centro de Ensaio de Materiais e Asistencia Técnica): <www.cematsa.com>.