FOTOS DO CENTRO

A biblioteca actualizouse notablemente a partir do Plan PLAMBE, que coordinou a profesora María Xosé Molina Blanco dende 2007 a 2010. Nesta mellora incorporánse novas funcionalidade como a proxección multimedia e a disponibilidade de ordenadores para os usuarios,  ademais de novo mobiliario e a posta ao día do rexistro dos fondos existentes. A elo tamén contribuíron os sucesivos proxectos de plan de lectura, tanto na etapa anterior como na derradeira etapa coa coordinación da profesora Carmen Romay Calvo.

 

 
Alumnos de artes Laboratorio de Bioloxía Panorámica do centro

    Biblioteca Aula de Informática   Ximnasio
Aula de artes plásticas Corredor principal Zona Bacharelato
    Corredor Bacharelato Aula de Informática   Aula de Bacharelato
PROXECTOS ARTÍSTICOS EXPOSTOS NO CENTRO ATA O ANO 2005
Biblioteca Patio Interior 2º Andar

Poden verse máis fotos do centro nos menú:  "Histórico do IES de Sar" e galería "Flickr" do centro