GALAXIAS ESPECTACULARES RECOPILAS POR SPACE

Galaxia del sobrero/NASA

Galaxia espiral NGC 2008/NASA

Galaxia nebulosa planetaria NGC 2392/NASA